BİLİMSEL MAKALE

Arıcılıkta maliyetle baş etme

İşletmelerin ölçek ekonomisini bir an önce yakalaması için, arılık sayısını arttırarak uzun vadede sabit yatırım giderlerini düşürmesi, nektar ana akım dönemlerini kaçırmaması, sağlıklı ve güçlü...

Sebzelerde peroksidaz enziminin inaktivasyon parametrelerinin belirlenmesi

Bu araştırmada sebzelerde farklı sıcaklıklarda peroksidaz enziminin ısıl inaktivasyon şartlarının belirleme çalışmaları yapılmıştır.

Organik ürünlerin dış ticareti

Amerika’dan sonra Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi AB ülkeleri organik ihracatımızda başı çekmektedirler.

Pitaya meyvesi

Meyveler, insan sağlığı ve beslenmesinde vitamin ve mineral maddelerce zengin olması bakımından önemli yer tutmaktadır.

Polifenollerin diyetteki önemi ve analizlerde dikkat edilmesi gerekenler

Polifenolllerin, gıda işleme süresince diğer gıda bileşenlerince-protein, karbonhidrat, yağ- etkileşimleri de büyük önem taşımaktadır.

Gıda seçimini etkileyen faktörler II*

İnsanların yaşadığı kültürler ya da toplumlar, bireylerin birbirleriyle (sosyal faktörler) sahip olduğu temasla birlikte, gıda seçimlerini etkiler. İnançları, gelenekleri ve tabular etkili...

Ganoderma lucidum (Lingzhi ya da Reishi): Tıbbi Mantar

Reishi veya Lingzhi olarak da adlandırılan Ganoderma lucidum tıbbi mantarların bir türüdür.

Gıda seçimini etkileyen faktörler I*

Gıda yapısal olarak karmaşık bir yapıya sahip olup tüketici tercihleri ön plandadır. Tüketici tercihleri ise birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşan bir kesişimdir.

Organik tarım, dünya ve Türkiye’deki durumu

Dünya organik gıda ürünleri pazarının gelişmesinde yeni organik tarım, gıda ve tekstil ürünleri dünya pazarlarına sunulması etkili olmaktadır. Büyük gıda üretici ve toptancıları, yeni ve işlenmiş...

Balıkesir ilinde yetiştirilen bazı buğday örneklerinin araştırılması

Balıkesir ilinde yetiştirilen bazı buğday örneklerinin ve bu örneklerden elde edilen unların kalite özelliklerinin araştırılması