MEVZUAT

Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği

Bu Tebliğin amacı, kahve ve kahve ekstraktlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzını sağlamak üzere ürün özelliklerini...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ

Et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul dair yönetmelik

Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul dair yönetmelik

Gıdaların üretimi,tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname

Kanun No: 5179 Kabul Tarihi: 27.05.2004 Yayımlandığı R.Gazete: 05.06.2004-25483

Zeytinyağı lisanslı depo yönetmeliği birinci bölüm

Zeytinyağı lisanslı depo yönetmeliği

Biyogüvenlik kurulu ve komitelerin çalışma usul ve esaslarına dair

Biyogüvenlik kurulu ve komitelerin çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalara dair

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerine dair yönetmelik

Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu

Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu

Laboratuvar müdürlüğü kuruluş ve görev esaslarına dair

Ulusal gıda referans laboratuvar müdürlüğü kuruluş ve görev esaslarına dair yönetmelik

Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin

Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin