Künye

Kurucusu
NEZİH DEMİRKENT

İmtiyaz Sahibi
DİDEM DEMİRKENT

Dünya Gıda Dergisi
Yazı İşleri Müdürü

Kimya Yük. Müh. AYŞE DİNÇER
[email protected]

Dünya Gıda Dergisi
Editör

ÖZLEM AS
[email protected]

Dünya Gıda Dergisi
Haber Merkezi

BÜŞRA SÖZEN
[email protected]

Dünya Gıda Dergisi
Reklam Müdürü

SEDA REÇBER
[email protected]

Görsel Yönetmen
ÖMER TAYLAN TUĞUT

Abone ve Dağıtım Müdürü
MECİT YILMAZ

Yayın Türü: YAYGIN SÜRELİ
Her ayın 15'inde yayımlanır

DÜNYA SÜPER VEB OFSET A.Ş.
"GLOBUS" DÜNYA BASINEVİ
100. Yıl Mahallesi 34204 Bağcılar - İSTANBUL
Tel: 0.212 440 28 62 - 63 - 64 - 65
Santral Tel: 0.212 440 24 24 Fax: 0.212 355 84 26

web site: www.dunyagida.com.tr

e-mail: [email protected]

Ücretsiz Danışma Hattı
0.800 219 20 24 l 0.800 219 20 25
www.dunyastore.com

Dağıtım
DÜNYA SÜPER DAĞITIM A.Ş.